Πολιτική απορρήτου

Ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου του floatingbreakfast.gr

Η εταιρία με την επωνυμία «V&T TOOLBOX Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ITREND Ι.Κ.Ε.» (στο εξής η ‘Εταιρία’) σας ενημερώνει ότι σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας και εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2.472/97), καθώς επίσης και στον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία και διοικητικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιά προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Το όνομα, το επώνυμο, το κινητό/σταθερό τηλέφωνο, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κωδικό.

Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Αποκλειστικά για νόμιμους λόγους και συγκεκριμένα:
1) για να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας).
2) για τη δημιουργία προσωπικού σας λογαριασμού εφόσον το επιθυμείτε στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.floatingbreakfast.gr) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρία.
3) ύστερα από δική σας συγκατάθεση για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. αποστολή ενημερωτικού δελτίο) ή για ενημερωτικούς σκοπούς όπως αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές.

Σας ενημερώνουμε ότι με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε ταυτόχρονα υπεύθυνα ότι είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ΜΟΝΟ με τη συμμετοχή και την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από τους πιο πάνω αναφερόμενους και δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους που δεν συνδέονται μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας (π.χ. αποστολή/παράδοση των προϊόντων που έχετε αγοράσει με κούριερ) ή/και εφόσον επιβάλλεται (π.χ. συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς) ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τι είδους επεξεργασία κάνουμε;

Η Εταιρία αποκλειστικά για τους πιο πάνω λόγους καταχωρεί, αποθηκεύει, διαγράφει και κοινοποιεί μόνον τα απολύτως απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία σας σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση των παραγγελιών και αιτημάτων σου και σε εκτέλεση συμμόρφωσης με κανονιστική υποχρεωτική νομοθεσία χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας αποφασίζεται κατά περίπτωση με μοναδικά κριτήρια τη νομική βάση της επεξεργασίας και συγκεκριμένα:
1) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσίας, για όσο χρόνο αυτή επιβάλλει.
2) Όταν η επεξεργασία γίνεται προς εκτέλεση σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτή και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
3) Όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, την οποία μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε κάνοντας αποστολή του σχετικού αιτήματός σας με e-mail στο [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο www.floatingbreakfast.gr. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια πολιτική ασφαλείας ακολουθούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία και οργανωτικά μέτρα, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας να είναι ασφαλής και να επιτυγχάνεται η αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή τροποποίησή τους, κάνοντας χρήση των αρχών ασφάλειας στην πληροφορία.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Όταν συμφωνείτε με την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε:

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.

2) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σου στο e-shop μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου.

3) Στατιστικά Cookies

Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

4) Cookies Προώθησης

Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να μπορείς να βλέπετε διαφημίσεις πιο σχετικές με εσας και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων με στόχο τον περιορισμό των ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας;

– Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης:
Μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένου σας, να ελέγχετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους, την ίδια την επεξεργασία και να λαμβάνετε διευκρινίσεις για αυτήν.

– Δικαίωμα διόρθωσης:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία.

– Δικαίωμα διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή μετά την εκτέλεση της σύμβασής μας (π.χ. παράδοση προϊόντος που αγοράσατε) ή εφόσον το προβλέπει ή το επιβάλλει ο νόμος. Όμως, το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να μην υπάρχει σε εξαιρέσεις που θέτει ο ίδιος ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευσή τους ή όταν αντιτάσσεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης τους ή όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, όμως σας είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν ασκείτε το δικαίωμα εναντίωσής σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε περιπτώσεις, όπως πιο πάνω, και για συγκεκριμένους λόγους που ορίζει η νομοθεσία και σχετίζονται με υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

– Δικαίωμα στη φορητότητα:
Μπορείτε να λαμβάνετε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε δώσει σε μορφή εύκολα προσβάσιμη για χρήση και επεξεργασία από εσάς σύμφωνα με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

– Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση που ανακαλέσατε. Την ανάκληση αυτή μπορείτε να ζητήσετε με αποστολή σχετικού αιτήματος στη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.floatingbreakfast.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

– Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή στην Εταιρία με την επωνυμία «V&T TOOLBOX Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ITREND Ι.Κ.Ε.» με έδρα το Περιστέρι, οδός Ακροπόλεως , αριθ. 28, Τ.Κ. 12134, τηλ. 2155506374, e-mail [email protected], όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία για τους σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριοτήτας, επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR), καθώς και στη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.floatingbreakfast.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε όλα σας τα αιτήματα και να ανταποκριθούμε σε όλα σας τα δικαιώματα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο από άποψη τεχνικών συνθηκών και μέσων.